Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • Tutti .
 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
  Nel nomen Patris, Filii et Spiritus Sancti, / conchedimi, Signuri, di tal focu / scriviri poza gloriosi canti
  Ex.:
  per consumari quillu ardenti tauru, / duxi 'l reliqui di sta Sancta pura, / per kindi porta curuna di lauru, / et tuctu 'l cleru ki cum sicu atthura.