Accursu di Cremona

(fine XIII sec. - prima metà del XIV sec.)

Valeriu Maximu translatatu in vulgar messinisi

1321 - 1337, prosa, trattato didattico, volgarizzamento (< latino).
Prologo

 Aqui incumenza lu libru di Valeriu Maximu. [A] lu altu et gluriusu principi segnuri re Petru segundu, clarissimo re di Sicilia, primogenitu di lu cristianissimu et victuriusissimu principi re don Fredericu,

Incipit

 [E]u ayu urdinatu di esligiri et disflurari li facti et li dicti di la citadi di Ruma et di l'altra genti furistera li quali su digni da aricurdari, eslitti da nobili auturi, scritti da issi cusì diffusamenti que non se ponnu cannussiri in brevi tempu.

Explicit

 Aquì schumpi lu libru di Valeriu Maximu. Deo gratias. Amen. 

 

Tradizione testuale: 2 mss. -

  • 1.
    Madrid BNE 8820 = Madrid (Spagna), Biblioteca Nacional de España, 8820, c. intero; (prima metà del XV sec.).
  • 2.
    Madrid BNE 8833 = Madrid (Spagna), Biblioteca Nacional de España, 8833, c. intero; (metà XIV sec.).

Edizioni di riferimento

  • Ugolini 1967 = Francesco A. Ugolini (a cura di), Valeriu Maximu translatatu in vulgar messinisi per Accursu di Cremona, I-II, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1967 (Collezione di testi siciliani dei secoli XIV e XV, 10-11). ValMaxXIVU