Anonimo

Bolla di S. Chiara (volgarizzamento)

XV sec., prosa, regola religiosa / statuto religioso, volgarizzamento (< latino).
Incipit

Innocentiu episcopu, servu di li servi di Deu a li dilecti figloli di Christu et di Clara abatissa et a li altri soru di lu monasteriu di Sanctu Damianu di Assasi saluti et apostolica benedictioni.

Explicit

comu divimu observari cum la parola et scriptura et cum authoritati di lu signuri papa et nostra a tucti vui in lu nostru monasteriu. La quali forma di vita è tali