Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • Tutti .
 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
  O Furtuna fallenti,   pirkì non si’ tuta una? / Affacchiti luchenti,   et poi ti mustri bruna; / non riporti a la genti   sicundo lor pirsuna
  Ex.:
  in prosperu statu mittili   pir tua dispensattioni, / in quista vita dunali   sicundu lor pirsuni / in quilla vita premiali   di leta stattioni.
 • Inc.:
  O Patri nostru, omnipotenti Ideu, / ki si' in chelu sempri eternalimenti, / li Angeli sancti toy cum gran disiyu
  Ex.:
  lu quali tu porti a li novi legioni / di li Angeli toy, o Sire celestiali, / libera et guarda ad nui di ogni mali.
 • Inc.:
  O Signuri, per  cortisia, / mandami la  liprosia. 
  Ex.:
  ki mi creasti a tua dilecta / et eu t'aiu mortu a villania.


 • Inc.:
  Ordo confessionis virorum. Quantu tempu ha chi non ti hai confessatu? Hai factu la penitencia?
  Ex.:
  cussì perduna a mi, miseru peccaturi; et a vui, patri, chi mi donati la penitencia e fachitimi la absoluccioni di li mei peccati.