Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • Tutti .
 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
  Kista è la Regula a lu modu di viviri di li frati e soru di la Penitencia. Nicolau episcopu, servu di li servi di Deu, a li dilecti figloli et frati
  Ex.:
  per la gracia di la nostra libertati e per li meriti di li circumspecti frati, XIIII fiati XL iorni di perdunu per chasquidunu misi in lu quali sirrà lecta la dita Regula conchedimu e donamu.