Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • Tutti .
 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
  Confessio debet esse previsa, zoè per alcuni iorni, innanti chi lu homu si confessa, si divi preponiri et apparichari, recogitandu tucti soy peccati chi avi commisu da poy chi si confessau per fina a quilla iornata chi si voli confessari
  Ex.:
  Zoè in die dominico, oy altri iorni sollempni, oy festa comandata per la sancta Clesia; si fu secretu lu peccatu, oy manifestu ad altri persuni. Deo gracias. Amen.
 • Inc.:
  Cosma e Damiano, frati carnali, foru nati in la chitati di Egia, e foru figli di una fimmina religiusa ki havia nomu Theodora.
  Ex.:
  Et alcuni homini foru intandu a lu sepulcru di Mauru, ki li era minu di la carni di l'una coxa una grandi quantitati.
 • Inc.:
  Credo in unu Ideu, veru signuri, / eternu patri tantu omnipotenti: / di lu chelu et di la terra fu facturi
  Ex.:
  duve in eternu sia la mansioni. / Et però guarda a nui, Signuri supernu, / da li cochenti peni di lu infenru.